Modele liniare generalizate

Tempo de leitura: menos de 1 minuto

0 Flares Filament.io 0 Flares ×

Les logiciels pachetul sont următoarele funcţii: cartes choropleth (hărţi de culoare), hărţi cu mini-grafice, hărţi de Tip Overlay, compatibile cu fişiere de format ESRI; Corelaţia parţială şi bivariată, MODELE liniare, regresia liniară şi ordinală, regresia parţială a celor mai mici pătrate, analiza discriminantă, Testele neparametrice, simulare; Teste de asociere liniară Mantel-Haenszel, Chi-Square; Teste ANOVA post hoc; MODELE liniare mixte, MODELE lineare generalizate, estimarea ecuaţiilor generalizate; Corelaţia parţială cu pana la 100 de variabile de contrôle; Regresia prune; Procedura ALSCAL; Regresia logistică, regresia logistică multinomială, regresia neliniară, regresia celor mai mici pătrate în 2 Trepte, Scheme de codificare a variabilelor categoriale. În cadrul laboratorului “modelare bioeconomică și legislație în acvacultură” au fost achiziționate o serie de active Corporal și necorporale care vor fi utilizate pentru dezvoltarea de cercetări bioeconomice: pentru eficientizarea economică a operării sistemelor recirculante vor fi demarate cercetări de bioeconomie aplicată. Aceste Cercetari vor fi posibile prin organizarea laboratorului de “Modelare bioeconomică şi legislaţie în acvacultură” în cadrul Facultăţii de Economie şi administrarea Afacerilor. În cadrul acestui laborator vor fi facilite cercetări în domeniul Economico-Financiar ca urmare a accesului la: dotări specifice, baze de date internaţionale suport pentru cercetare, Soft-URI de modelare statistică şi econometrică. Una DIN teoremele albrei liniare afirmă că pentru orice matrice pătratică A de dimensiuni n x n, următoarele afirmații sunt echivalente (FIE toate adevărate, fie toate false): metoda Generală de a găsi un mod de abordare linéaire pentru o problemă, de A exprima această abordare în Termenii albrei liniare, și apoi de a o rezolva Dacă e nevoie prin calcul matriceal, este una dintre metodele cele mai General valabile DIN matematică. -Studiul si previzil`efectelor introducerii de Noi specii de acvacultură; Algèbre liniară își are începuturile în Studiul vectorilor în spațiul bidimensionnelle și tridimensionnelle cartezian. În acestea un vecteur este un segment de dreapta direcționat, caracterizat Atât prin lungime, sau mărime, și direcție. Vectorii pot fi folosiți pentru reprezentarea anumitor mărimi fizice, cum ar fi forțele, şi pot fi adunați și înmulțiți cu scalari, CEEA ce este un prim exemplu de spațiu vectoriel Real.

Os comentários foram encerrados, mas trackbacks e pingbacks estão abertos.